Facebook és Instagram  nyereményjáték szabályzat

Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat

A nyereményjáték szervezője

Az írd meg kommentben és nyerd meg NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője :
Varró Dániel egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szervező”)
3524 Miskolc, Mednyánszky László utca 16. 4/2.
Adószám: 66874571-1-25


A nyeremény

A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között:
5 darab egyedi naptár grafikai tervezése és legyártása, majd futárszolgálattal történő elküldése 5 szerencsés nyertesnek (Az az minden nyertes 1 darab naptárat nyer).

A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adó fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény csomagküldő szolgálattal történő kiszállítását Szervező viseli. A nyeremény személyesen is átvehető.


A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. december 07. napján (kedd) 23.00 órakor indul, és 2021. decemeber 15-én (szerda) 20.00 óráig tart.
A nyeremény sorsolására 2021. december 15-én, a Nyereményjáték lezárását követően, számítógép segítségével kerül sor.


A Nyereményjáték menete

A Facebook vagy Instagram bejegyzés alá a résztvevők megírják hozzászólásban, hogy melyik naptártípust szeretnék megnyerni. (falinaptár, plakátnaptár, asztali naptár).

A Szervező a nyeremény nyertesének nevét az adott Facebook, vagy Instagram poszt hozzászólásában teszi közzé a sorsolástól számított 1 napon belül, valamint Szervező a Facebookon, vagy  Instagramon privát üzenetben is felveszi a kapcsolatot a nyertessel. A nyertesnek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a teljes nevét, az e-mail címét és a telefonszámát. Amennyiben egy nyertes a megkeresésre nem reagál 2021. december 17. 10:00 óráig, úgy az a nyertes a nyereményétől elesik.

Szervező a nyereményt futárral kézbesíti az előzetesen egyeztetett címre. A Szervező a Nyereményjátékban összesen 5 darab nyertest és 1 db tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredetileg nyertesként kisorsolt játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a nyertes a Facebook, vagy  Instagram üzenet formájában történő értesítésre a megadott határidőre nem válaszol.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.


A részvétel és nyeremény átvétel feltételei

A nyereményt csak magyarországi címre szállítjuk ki.

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

Egy Facebook, vagy Instagram profillal csak egy érvényes pályázat indítható, így azoknál a játékosoknál, akik többször játszanak ugyanazon profillal, csak az első pályázat vesz részt a sorsolásban.

A játékban nem vehet részt a Szervező és munkatársai, valamint a Szervezővel, egyéb, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást / hamisítást követ el.


Személyes adatok kezelése

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.


Az adatok kezelője

A Szervező Varró Dániel egyéni vállalkozó, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.


Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a nyertes Játékos nyereményének kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az címzett telefonszáma: +36-29/88 66 70
Az címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com
Az címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen:Varró Dániel egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szervező”)
3524 Miskolc, Mednyánszky László utca 16. 4/2., email: info@naptarsziget.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték során a játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő 90 napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adafile-okat haladéktalanul megsemmisíti.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.

Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem használja fel.


Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig, kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi e-mail címen fordulhatnak szervezőhöz: info@naptarsziget.hu.

Egyéb rendelkezések
Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

A Játékot a Facebook és az  Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook vagy Instagram, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Kelt: 2021. december. 07.

0
Kosár
A kosár üres...
Kupon hozzáadás
Cookie

Az oldalon cookie-kat használunk a weboldal teljesítményének növelése érdekében. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti.