Kuponkerék adatkezelési tájékoztató


Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Név: Varró Dániel (egyéni vállalkozó)
Székhely: Miskolc, Mednyánszky László utca 16. 4/2.
Adószám: 66874571-1-25
Cégjegyzékszám: 40176481
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

Adatkezelő felelőssége és elérhetősége

A kuponkerék nyereményjáték szervezője Varró Dániel (egyéni vállalkozó), aki teljes körűen felelős a játék lebonyolításáért. A nyereményjátékban történő részvételnek a feltétele, a kuponkerék megpörgetése. 

A kupon igényléshez az email címen kívül, semmilyen más személyes adatra nincs szükség.
A kupon igénylésének a feltétele a a weboldalon történő vásárlás, melyre az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint jár el az Adatkezelő.

Adatkezelés jogalapja: a Résztvevő hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésén alapul.

Adatkezelő a Résztvevő által megadott adatokat harmadik féllel nem közli, azokat bizalmasan kezeli.

Adatkezelő a Résztvevő személyes adatait mindaddig őrzi, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.


Cookie, sütik kezelése
A kuponkerék nyereményjáték cookie-kat tárol a böngészőben, melyben a felhasználó IP címét, böngésző SESSION-t és email címet tárolja. Az Adatkezelő email címet semmilyen formában nem tárolja, csak is a kuponkód kiküldésére használja, amely automatikusan történik.
Ez a többszöri pörgetést akadályozza meg, és emlékeztetőt az elnyert kuponról.
Az adatkezelőhöz ebből egyik információ sem jut el.

Résztvevő az Adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Résztvevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Résztvevő jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


Továbbá
A Résztvevő jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósága (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Miskolc, 2021. 12. 07.

0
Kosár
A kosár üres...
Kupon hozzáadás
Cookie

Az oldalon cookie-kat használunk a weboldal teljesítményének növelése érdekében. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti.